Eczanelerde Medikal Ürün Satışı

01 Ocak 2017

     ECZANELERDE MEDİKAL ÜRÜN SATIŞI

  Bu gün tüm Türkiye’de hastane civarlarına baktığınızda medikal sektörü ile eczanelerin yan yana olduğunu görürsünüz. Çünkü bu iki sektörde birebir hastaya yönelik sektörlerdir. Hasta veya hasta yakını elindeki reçete ile hastaneden çıkıyor. Medikal malzemeleri ve ilaçların yazılı olduğu reçete ile direkt olarak eczaneye gidiyor. Eczacı ilaç ile birlikte eczanesinde bulundurduğu tıbbi malzemenin de satışını yapıyor.

  Bu durum haksız rekabete neden oluyor.  Biz medikal sektörü olarak bu haksız rekabetin önüne geçilmesini istiyoruz. Eczacılık bir meslektir. Eczacılar bir tüccar değildir. Türk Ticaretinde böyledir.  Fakat medikal firmalar kendi alanlarında uzmanlaşmış ticari kurumlardır.  Medikalcılar ise tüccardır.  Medikal firmalar ulusal bilgi bankasına kayıtlı olmadıkları takdirde SGK ile antlaşmaları olmadığı takdirde bu ürünlerin satışını gerçekleştiremezler.  Bir eczane ihaleye girip medikal ürünlerin perakende olarak satışını gerçekleştiremez ancak dışarıda bu satışları yapabiliyor. Bu durum etik değildir. Bu durum medikal firmaların mağduriyet yaşamasına neden olmaktadır.

   Bu gün medikal firmalarımızın çoğu gazlı bez ve pamuk satarak geçimini sağlamaktadır.  Hal bu iken medikal firmaların eczanelerden dolayı günlük 300 -500 lira kayba uğramaları ciddi bir sorundur. Bugün eczanelerde çok çeşitli medikal ürünlerin satışı yapılmaktadır.  Yasal mevzuattaki açıktan dolayı teknik bilgi gerektiren medikal ürünler dahi eczanelerde satılmaktadır. Çünkü yasal mevzuat eczanelerin satışını yapabileceği medikal ürün kalemlerini belirlememiştir. Teknik bilgi gerektiren medikal cihazların satışını gerçekleştiren eczaneler hastalara gerekli bilgiyi ve teknik servis desteğini verememektedirler. Evde bakım ürünü dediğimiz cihazlar var. Bu cihazlar sıklıkla bakımlarının yapılması gereken ürünlerdir.  Bu ürünlerin bakımını yapabilecek olan firmalar medikal firmalaradır. Son yasa ile birlikte bu cihazların bakımında sertifikalandırma ya gidileceğine göre bu cihazların satışının sadece medikal firmalar tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

   Eczanelerin en çok sattığı medikal ürün hasta altı bezidir. Bu tıbbi malzemenin kar marjı yüksek olduğu için ve teknik bilgi gereksinimi olmadığı için bugün eczacılar yoğun miktarda hasta altı bezi satışı yapmaktadırlar.  Bu durum medikalcıların çok önemli bir gelir kalemini kaybetmesine neden olmaktadır.  Bu nedenle medikalcılar daha teknik bilgi içeren alanlara yönelmek zorunda kalmaktadırlar.
   
   Eczacılar medikal ürün satışına 1990 yılında şeker stipleri ile başladılar. Eskiden bu stipler sadece medikal firmalarında satılırdı. Eczanelerde bu ürünün satışının başlamasıyla birlikte eczacılar medikal sektör ürünlerinin kendilerine ekstra bir gelir getirdiğini gördüler.  Bu karlılığı gören eczacılar zamanla talebe göre medikal ürün çeşitliliklerini geliştirdiler ve bugünkü duruma kadar geldiler. Bu durum tekrar ifade etmek gerekirse etik değildir. Şayet eczacılar bu işi yapmak istiyorlarsa medikal sektörünün gerektirdiği yasal mevzuatları yerine getirerek bu işi yapmaları gerekmektedir.  Biz eczanelerin medikal ürünleri satmasını istemiyoruz. Şayet satacaklarsa da bakanlığın bu noktada devreye girip eczanelerin satışını yapacağı medikal ürün kalemlerini belirlemesini istiyoruz.


Yorumlar

YorumYap

Lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz.

Girilecek rakam : 849063

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.