COVID-19 BULAŞMA YOLLARI

02 Temmuz 2020

Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca hasta bireylerin
öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile
temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ve
temas etmesi ile bulaşmaktadır.

» Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku
alma kaybı veya ishal belirti ve bulgularından en az biri VE
» Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması VE
» Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde kendisi veya yakın
temaslısının hastalık açısından yüksek riskli bölgede bulunma öyküsü
VEYA

» Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku
alma kaybı veya ishal belirti ve bulgularından en az biri VE
» Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış
COVID-19 vakası ile yakın temas eden
VEYA

» Ateş ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonu belirti ve bulgularından en az
biri (öksürük ve solunum sıkıntısı), VE
» Hastanede yatış gerekliliği varlığı (SARI)* VE
» Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması
*SARI (Severe Acute Respiratory Infections-Ağır Akut Solunum Yolu
Enfeksiyonları) son 14 gün içinde gelişen akut solunum yolu enfeksiyonu olan
bir hastada, ateş, öksürük ve dispne, takipne, hipoksemi, hipotansiyon, akciğer
görüntülemesinde yaygın radyolojik bulgu ve bilinç değişikliği nedeniyle
hastaneye yatış gerekliliği
VEYA

» Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku
alma kaybı veya ishal belirti ve bulgularından en az ikisinin bir arada olması
ve bu durumun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması.


Yorumlar

YorumYap

Lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz.

Girilecek rakam : 457865

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.